Muzeum

Genealogia w Muzeum POLIN

Ofertę kierujemy do wszystkich gości Muzeum, którzy chcą pogłębić wiedzę o swojej rodzinie, poszukują żydowskich korzeni lub po prostu pragną odkrywać losy przodków. Badania genealogiczne możesz zlecić bez wychodzenia z domu. Rodzaj przeszukiwanej dokumentacji archiwalnej i źródeł bibliotecznych dostosujemy do specyfiki Twoich potrzeb.

Nasza oferta obejmuje m.in. poszukiwania:

  • w dokumentacji przechowywanej na terenie dzisiejszej Polski (szerokie spektrum m.in.: akta metrykalne, spisy ludności, akta szkolne i uniwersyteckie, paszporty i dowody osobiste, dokumentację wojskową, wykazy wyborców);
  • w cyfrowych bazach danych obejmujących archiwalia z terenów m.in. Ukrainy, Białorusi, Litwy;
  • w dokumentacji dotyczącej imigrantów z dzisiejszych i dawnych ziem polskich;
  • w źródłach bibliotecznych, takich jak nekrologi, reklamy, książki adresowe i telefoniczne, spisy i wykazy zawodów (np. lekarzy, prawników, nauczycieli), pamiętniki i dzienniki.

Po otrzymaniu Twojego zgłoszenia weryfikujemy je. Określamy Twoje potrzeby i ustalamy możliwość odnalezienia informacji na temat Twojej rodziny. Otrzymasz od nas zakres proponowanych badań wraz z kosztorysem. Możliwe jest zamówienie całego pakietu usług i pojedyncze godziny kwerend lub spotkań z naszymi specjalistami (również online). 

Pierwszy etap poszukiwań jest pro bono. Zachęcamy jednak do darowizn na rzecz działalności statutowej Muzeum POLIN.

Osoby ocalałe podczas Zagłady oraz Sprawiedliwi wśród Narodów Świata mogą skorzystać z naszej oferty bezpłatnie.

Aby skorzystać z oferty:

  • Wypełnij formularz kontaktowy >>
  • Po jego otrzymaniu specjalista Muzeum POLIN przeprowadzi wstępny research i zaproponuje plan poszukiwań, który będzie dla Ciebie najlepszy.
  • Po zaakceptowaniu planu nasz specjalista wyśle Ci formularz zamówienia i link do płatności.
  • Efekty poszukiwań będziesz otrzymywać w comiesięcznych raportach.
  • Na koniec otrzymasz pakiet odnalezionych materiałów wraz z opracowaniem oraz spotkasz się online z naszym specjalistą na rozmowę podsumowującą research.