Muzeum Historii Żydów Polskich

Centrum Informacji Historycznej

Centrum Informacji Historycznej Muzeum POLIN to miejsce dla wszystkich tych, którzy szukają swoich korzeni lub chcą pogłębić wiedzę o historii Żydów z ich miejscowości. Pracownicy Centrum służą swoim doświadczeniem w dociekaniach genealogicznych i kwerendach źródłowych, informują jak dbać o dziedzictwo materialne Żydów, służą wskazówkami historycznymi.

UWAGA: W związku z epidemią SARS-CoV-2 wizyty w Centrum Informacji Historycznej są możliwe wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu (e-mail: [email protected]).

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie korzystania z Centrum Informacji Historycznej


Centrum Informacji Historycznej oferuje:

  • konsultacje genealogiczne i historyczne;
  • wywiady ze świadkami historii, pochodzące z kolekcji USC Shoah Foundation (około 55 000 nagrań), Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (m.in. wywiady z Ocalałymi z Zagłady, Sprawiedliwymi wśród Narodów Świata, uczestnikami i świadkami Marca ’68, z Żydami-emigrantami z Polski, reprezentantami społeczności żydowskiej w Polsce), Centropy;
  • bazy danych z zakresu żydowskiej historii i genealogii: Jewish Records Indexing – Poland, MyHeritage, Ancestry, Gesher Galicia, Wirtualny Sztetl, Polscy Sprawiedliwi – Przywracanie Pamięci, Centralna Baza Judaików i inne;
  • tysiące książek dotyczących historii, kultury, judaizmu, dziedzictwa Żydów w Polsce (PRZEJDŹ DO KATALOGU);
  • zbiór map II Rzeczypospolitej i historycznych planów miast;
  • katalog nazw miejscowości z terenów II Rzeczypospolitej w języku jidysz i polskim.

Osoby niewidome i niedowidzące mogą zapoznać się w Centrum Informacji Historycznej z tyflografikami przedstawiającymi wybrane obiekty z wystawy stałej i mapy. Do tyflografik jest dołączona broszura z opisami w piśmie Braille`a.

Opisy tyflografik można pobrać pod tym linkiem >>

 

Centrum Informacji Historycznej znajduje się na parterze (poziom 0) Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, obok sklepu muzealnego. Do Centrum można wejść bez konieczności zakupu biletu na wystawę, wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Udzielamy również konsultacji drogą korespondencyjną (e-mail: [email protected]).

 

Główni partnerzy merytoryczni:

       

 

Partner do spraw genealogii