Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Archiwum programu "Żydowskie dziedzictwo kulturowe". 2013-2017

Grupa osób na spacerze na skwerze przy Muzeum POLIN.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich