Muzeum
Zgłoszenia do 16.04.2024

Muzealny think-tank: Nowe różnorodności

Wraz z Goyki 3 Art Inkubator, BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej i Europejskie Centrum Solidarności zapraszamy do udziału w kolejnej edycji "Muzealnego think-tanku"! Zachęcamy do udziału osoby z całej Polski, pracujące w muzeach, a także w innych instytucjach, galeriach sztuki i centrach kultury, jak i współpracujące z muzeami w ramach uczelni, organizacji czy różnorodnych inicjatyw.

 • Zgłoszenia przyjmujemy do 16 kwietnia (wtorek)
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy →
 • Liczba miejsc ograniczona
 • W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu pod adresem: [email protected]
 • Terminy zjazdów:
  • Zjazd I, Muzeum POLIN/ Warszawa, 13-15 czerwca 2024 (zjazd trzydniowy)
  • Zjazd II, Goyki 3 Art Inkubator/ Sopot, 5-6 października 2024
  • Zjazd III, BWA Wrocław/ Wrocław, 7-8 listopada 2024
  • Zjazd IV, Europejskie Centrum Solidarności/ Gdańsk, 2-3 grudnia 2024

Jedenastą edycję projektu poświęcamy "nowym różnorodnościom" – współczesnym tożsamościom, zjawiskom i podejściom dotyczącym życia w zróżnicowanym społeczeństwie. Interesują nas tematy, które są obecnie w fazie osadzania się, oswajania, które szukają dla siebie języka i miejsca tak w rzeczywistości społecznej, jak i w praktykach muzealnych czy obszarze kultury. Podczas kolejnych zjazdów think-tanku, organizowanych w Warszawie, Sopocie, Wrocławiu i Gdańsku, wymienimy się doświadczeniami, perspektywami i wątpliwościami, przyjrzymy się inspirującym inicjatywom, wypracujemy wspólnie kierunki, które będzie można wskazać w naszych miejscach pracy.

Zakres tematyczny →

Informacje organizacyjne →

"Muzealny think-tank" jest prowadzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN od 2014 roku, od kilku lat we współpracy z innymi instytucjami. Jego celem jest tworzenie nieformalnej sieci pracowników i pracowniczek muzeów, galerii oraz organizacji i jednostek wspierających rozwój muzealnictwa. Think-tank jest platformą wymiany inspiracji, praktyk i doświadczeń, a także przestrzenią na wspólną dyskusję wokół wątpliwości i pytań. Każda edycja jest poświęcona innemu tematowi – są to zazwyczaj zagadnienia "niedoreprezentowane" na innych muzealnych forach lub dopiero rodzące się w refleksji muzealnej i wymagające zmapowania. Program think-tanku jest współtworzony przez osoby uczestniczące, a kolejne spotkania i wytwarzanie wiedzy mają charakter kolektywny i procesowy. Przeczytaj publikacje z wcześniejszych edycji projektu:

 

Projekt współorganizuje zespół w składzie:

 • Ewa Chomicka i Alicja Kaczmarek-Poławska (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN),
 • Kasia Sobczak (Goyki 3 Art Inkubator),
 • Berenika Nikodemska (BWA Wrocław Galerie Sztuki Współczesnej),
 • Bartosz Rief (Europejskie Centrum Solidarności).

Współorganizatorzy:

Logotypy współorganizatorów