Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Nie bądź obojętny

Dziewczyna i chłopak stoją przy gablocie na wystawie stałej w Muzeum POLIN. Dziewczyna trzyma notes i długopis.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Czy człowiek jest z natury dobry? Dlaczego czasem dobro jest wypierane przez zło?

W czasie warsztatów poznamy model piramidy Allporta. Dzięki niemu dowiemy się, dlaczego nie wolno pozostawać obojętnym nawet na – z pozoru niewielkie – przejawy niechęci. Na wystawie stałej Muzeum POLIN prześledzimy konsekwencje mowy nienawiści, izolacji i wykluczenia.

Zainspirowani słowami Mariana Turskiego: "Auschwitz nie spadło z nieba" spróbujemy przeanalizować zjawiska, które doprowadziły do powstania obozów Zagłady. Dzięki warsztatom lepiej zrozumiemy procesy historyczne i uwrażliwimy się na przejawy wykluczania ze społeczeństwa osób, które w jakiś sposób różnią się od większości.

Zastanowimy się także, jak obojętność przejawia się dziś i co możemy zrobić, by przeciwdziałać jej negatywnym konsekwencjom.

Słowa kluczowe: obojętność, przejawy nienawiści, reagowanie.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wystawa stała (galeria "Zagłada").