Warsztaty
Zgłoszenia do 11.08.2023

Jak mówić i pisać o Żydach? Warsztaty dla dziennikarzy i dziennikarek

Grupa kobiet siedzi przy stole i rozmawia ze sobą podczas szkolenia w Muzeum POLIN.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki mediów z całej Polski na szkolenie doskonalące warsztat dziennikarski w zakresie pisania i mówienia o polskich Żydach i innych grupach mniejszościowych. Cmentarz czy kirkut? Ocalony a Ocalały. Obóz koncentracyjny, a może miejsce Zagłady? Czy getto to dzielnica żydowska? Odpowiedzi na te i inne pytania poszukamy podczas dwudniowego szkolenia składającego się z części wykładowej i warsztatowej, które pozwoli rozwijać umiejętność rozpoznawania przejawów antysemityzmu i dyskryminacji.

 • Zgłoszenia do 11 sierpnia (piątek)
 • Wypełnij formularz zgłoszeniowy >>
 • Ogłoszenie wyników: połowa sierpnia
 • Udział w warsztacie jest bezpłatny, osobom spoza Warszawy organizator zapewnia jeden nocleg. Muzeum nie zwraca kosztów dojazdu.
 • Szkolenie odbędzie się stacjonarnie w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w II grupach:
  • Grupa I: termin: 9-10 września
  • Grupa II: termin: 28-29 września.

Kogo zapraszamy?

Do udziału w warsztatach zapraszamy osoby pracujące w mediach lokalnych i regionalnych (np. wydawców, wydawczynie, reporterów, reporterki, dziennikarzy, dziennikarki, redaktorów i redaktorki stron www) z całej Polski, którzy w swojej codziennej pracy opisują wydarzenia ważne dla regionu, historii miejsca czy aktualnych problemów lokalnej społeczności. Zapraszamy także zainteresowanych poruszaniem tematyki antysemityzmu i dyskryminacji, którzy chcą unikać stereotypizującego i krzywdzącego języka w pisaniu o grupach mniejszościowych.

Tematyka szkolenia

Podczas zajęć uczestnicy i uczestniczki przeanalizują, jak konstruowane są przekazy medialne o Żydach i innych mniejszościach mieszkających w Polsce. Na przykładach z wystawy stałej, artykułów prasowych z ostatnich lat i okresu międzywojennego poznają mechanizmy powstawania stereotypów i uprzedzeń. Zastanowią się, jak słowo i obraz mogą krzywdzić, jaka odpowiedzialność wynika z etyki dziennikarskiej i jakim językiem pisać o trudnych tematach. Na podstawie tekstów i przekazów prasowych z marca 1968 roku przyjrzą się mechanizmom propagandy i ich konsekwencjom. Będzie to również okazja do przygotowania własnych tekstów i wspólnej dyskusji.

Drugiego dnia warsztatów zaplanowano spotkanie z ekspertem w dziedzinie mowy nienawiści i wysłuchanie wykładu na temat symboliki wykorzystywanej w mowie nienawiści. 

Mamy nadzieję, że szkolenie będzie okazją do pogłębienia refleksji na omawiane tematy i zachętą do dalszych samodzielnych poszukiwań, a także dostarczy wielu praktycznych rozwiązań.

Program szkolenia

Dzień 1

 • 10.00-11.00 – moduł wstępny
 • 11.00-13.30 – Język wykluczający a włączający, powstawanie stereotypów i uprzedzeń – praca na wystawie stałej
 • 13.30-14.15 – lunch
 • 14.15-15.15 – Język niedyskryminujący – jak mówić o mniejszościach mieszkających w Polsce – wykład i dyskusja
 • 15.15-16.30 – praca nad własnym tekstem.

Dzień 2

 • 9.00-9.30 – wstęp do drugiego dnia szkolenia
 • 9.30-11.30 – Mechanizmy propagandy na przykładzie prasy marcowej – warsztat
 • 11.45-13.15 – Symbole wykorzystywane w mowie nienawiści – wykład Gerarda Baha
 • 13.30-14.30 – praca nad własnym tekstem, cz. 2
 • 14.30-15.00 – podsumowanie szkolenia
 • 15.00-16.00 – lunch.

Prowadzący szkolenie:

Gerard Bah – młodszy inspektor Policji w stanie spoczynku, absolwent Helsińskiej Szkoły Praw Człowieka oraz kierunku Ochrona Praw Człowieka PAN. W latach 2012-2016 członek Rady Konsultacyjnej ds. przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii i związanej z nimi nietolerancji przy Radzie Ministrów oraz Pełnomocnik Wojewody Świętokrzyskiego ds. Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Certyfikowany trener kompetencji wielokulturowych oraz z obszaru przeciwdziałania przemocy i wykluczeniu w środowisku szkolnym. W 2015 roku nominowany do prestiżowej nagrody Okulary Równości.  

Julia Chimiak – pracowniczka Muzeum POLIN, romanistka, tłumaczka, współpracowniczka Memorial de la Shoah w Paryżu; w muzeum prowadzi szkolenia antydyskryminacyjne dla służb porządku publicznego, oprowadza po wystawach i prowadzi spacery miejskie.

Katarzyna Jankowska – licencjonowana przewodniczka po Warszawie i przewodniczka w Muzeum POLIN oraz Żydowskim Instytucie Historycznym. Współautorka scenariuszy zajęć online oraz spacerów tematycznych dla młodzieży i dorosłych. W Muzeum POLIN koordynuje program szkoleń zawodowych dla przewodników miejskich i muzealników oraz projekt dla nastolatków – "Rówieśnicy – Przewodnicy". Absolwentka geografii na UW oraz programów liderskich dla edukatorów. Na co dzień interesuje się badaniami z zakresu turystyki miejskiej, postpamięci, gender studies. Entuzjastka historii sztuki oraz żydowskiej kultury kulinarnej. W czasie wolnym dzieli się pasją do miasta, fotografii oraz wiedzą z zakresu edukacji antydyskryminacyjnej w mediach społecznościowych (IG kasia_warsawpolinguide).

 

 • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo w połowie sierpnia.
 • Kontakt w sprawie szkolenia: [email protected]
 • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji. 
 • Formularz zgłoszeniowy >>

Logotypy projektu CERV: Muzeum POLIN, Auschwitz Jewish Center Foundation, Stowarzyszenia Żydowskiego Czulent i UE z dopiskiem dofinansowane przez Unię Europejską