Ogłoszenie
24.01.2023

PZP.271.3.2023 „Kompleksowa produkcja ścieżki zwiedzania wraz z dostosowaniem odbiorników i nadajników wykorzystywanych do zwiedzania w formie audioguide oraz zaprojektowanie rozmieszczenia nadajników, jak również ich instalacja oraz wgranie ścieżki

Wnętrze Muzeum POLIN
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zamawiający, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, zaprasza do składania ofert w postępowaniu prowadzonym na platformie Market Planet, pod nazwą:  Kompleksowa produkcja ścieżki zwiedzania wraz z dostosowaniem odbiorników i nadajników wykorzystywanych do zwiedzania w formie audioguide oraz zaprojektowanie rozmieszczenia nadajników, jak również ich instalacja oraz wgranie ścieżki na urządzenia”

Postępowanie prowadzone jest na stronie: 

https://polin.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

W przypadku pytań dotyczących Platformy Zakupowej prosimy o korzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 do 17.00 pod nr tel. (22) 257 22 23 lub [email protected] gdzie otrzymają Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”