Rocznice i święta

18 grudnia – Międzynarodowy Dzień Migrantów

Budynek Muzeum POLIN z zewnątrz. W tle wieżowiec Intraco przy Dworcu Gdańskim.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

18 grudnia obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Migrantów, ustanowiony w 2000 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, który ma na celu zwrócenie uwagi na potrzebę przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności wszystkich osób żyjących poza krajem swojego pochodzenia.

Nie ma jednolitej definicji osoby z doświadczeniem migracyjnym, stosowanej przez wszystkie podmioty prawa międzynarodowego. Według ONZ to osoby, które mieszkają za granicą dłużej niż rok, niezależnie od powodu pobytu. Urząd Statystyczny ONZ traktuje migrację międzynarodową jako przemieszczanie się ludności cywilnej z jednego kraju do drugiego ze zmianą miejsca zamieszkania. Z kolei Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) odnosi ten termin do wszystkich przypadków dobrowolnego podejmowania decyzji o migracji, bez wpływu zewnętrznego czynnika przymusu (np. wojna, prześladowanie, klęska żywiołowa). Tym samym rozróżnia "migranta" od "uchodźcy".

Zdaniem Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji proces migracji ludności na świecie będzie nadal postępował, a liczba osób mieszkająca poza granicami ojczystego kraju będzie wzrastać również ze względu na coraz dotkliwsze zmiany klimatyczne i procesy demograficzne (wyludniania się jednych obszarów, wzrostu liczby ludności w innych).

Muzeum POLIN otwarte dla osób z doświadczeniem migracyjnym

Muzeum POLIN chce brać odpowiedzialność za pokazanie wielowymiarowej historii Żydów polskich jako żywej i znaczącej dla współczesności. Chcemy również, żeby nasze muzeum było miejscem otwartym dla osób z doświadczeniem migracyjnym lub uchodźczym i przez nie współtworzonym. Dziękujemy wszystkim osobom, które w ostatnich latach dzieliły się z nami swoimi historiami związanymi z doświadczeniem migracji i uchodźstwa oraz wspólnie z nami tworzyły przestrzenie spotkań międzykulturowych. Bardzo doceniamy także współpracę z organizacjami pozarządowymi, od których nieustannie się uczymy. Szczególnie dziękujemy Ukraińskiemu Domowi w Warszawie, Ukraińskiej Szkole "Materynka" im. Dmytra Pawłyczka w Warszawie, Fundacji Kobiety Wędrowne, Fundacji Ocalenie i Fundacji Polskie Forum Migracyjne, z którymi w tym roku realizowaliśmy wydarzenia z udziałem osób pochodzących między innymi z Ukrainy, Białorusi, Syrii, Afganistanu i Iranu.

Zespół Muzeum POLIN jest również myślami z osobami uchodźczymi, których sytuacja związana jest z kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy. Zachęcamy do czytania informacji na ten temat, które publikuje Grupa Granica.

Występ Chóru POLIN, spotkanie dla ukraińskich rodzin

W tym roku możecie uczcić z nami Międzynarodowy Dzień Migrantów poprzez udział w performansie muzycznym Chóru POLIN pt. "Boję się teraz tego samego", poświęconym doświadczeniu wojny w Ukrainie z różnych perspektyw. W projekcie wzięły udział osoby migranckie z Ukrainy mieszkające już wcześniej w Polsce, osoby uchodźcze, które w tym dramatycznym czasie znalazły tu schronienie, oraz mieszkańcy i mieszkanki Warszawy, którzy w różny sposób reagowały na to zdarzenie, przyjmowały gości w swoich domach, angażowały się w różnorodne akcje pomocowe. Chór POLIN wystąpi 18 grudnia o godz. 18.30.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Migrantów 18 grudnia organizujemy także rodzinne spotkanie z okazji Chanuki i ukraińskich mikołajek, we współpracy z Ukraińskim Domem. Rodziny z Ukrainy, które brały udział w naszych tegorocznych kursach edukacyjnych, zostaną zaproszone na świąteczne oprowadzanie po wystawie stałej połączone z warsztatami. Będziemy rozmawiać o tym, jak wygląda żydowskie święto Chanuka i jakie towarzyszą mu zwyczaje. Nauczymy się jednej z chanukowych piosenek i gry w drejdla, nie zabraknie również zabaw, gier i opowieści mikołajkowych.

O kolejnych wydarzeniach dostępnych w języku ukraińskim będziemy informować na naszej stronie internetowej w zakładce: Музей POLIN для відвідувачів з України.

#InternationalMigrantsDay