Wystawy
Brześć Kujawski: 23-25.10.2022

Trasa "Muzeum na kółkach"

"Muzeum na kółkach" to podróżująca wystawa edukacyjna, która odwiedza miejscowości liczące do 50 000 mieszkańców. Jej trasa obejmuje aż 10 miejscowości zlokalizowanych w województwach: świętokrzyskim, śląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim. Ostatni przystanek na trasie to Brześć Kujawski.

  • Brześć Kujawski (23 – 25 października), woj. kujawsko-pomorskie
    Brzeskie Centrum Kultury i Historii "Wahadło", ul. Kolejowa 44

"Muzeum na kółkach" jest mobilnym projektem edukacyjnym, który na szeroką skalę przybliża historię polskich Żydów i przywraca pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich. To także doskonała platforma współpracy z lokalnymi aktywistami i partnerami instytucjonalnymi, którzy realizują własny program wydarzeń edukacyjnych towarzyszących wystawie w swojej miejscowości.

Wystawa "Muzeum na kółkach" poprzez nowoczesną formę prezentacji pozwala doświadczyć historii:

  • trójwymiarowa makieta sztetla przybliża miejsca typowego polsko-żydowskiego miasteczka,
  • fragmenty wypowiedzi młodych polskich Żydów pozwalają odpowiedzieć na pytania: kim są Żydzi oraz co to znaczy być Żydem dzisiaj,
  • kalendarium porządkuje najważniejsze wydarzenia z historii polskich Żydów,
  • dzięki cytatom z przedwojennych pamiętników odwiedzający dowiadują się więcej o trzech językach polskich Żydów – polskim, jidysz i hebrajskim.

Dla najmłodszych odbiorców został przygotowany stół warsztatowy, przy którym dzieci mogą m.in. dotknąć prawdziwych judaików, a także napisać swoje imię po hebrajsku. Dzięki stałej obecności edukatorów podróżujących z "Muzeum na kółkach" odwiedzający otrzymują informacje o kulturze żydowskiej oraz odpowiedzi na pytania o polsko-żydowskie relacje. 

Serce wystawy stanowi interaktywna mapa, przygotowana specjalnie dla każdej odwiedzanej miejscowości. Mapa zawiera kilkanaście punktów związanych z żydowską historią z uwzględnieniem instytucji życia społecznego i religijnego, zakładów usługowych, przedsiębiorstw, a także miejsc martyrologii i powojennego upamiętnienia. Dzięki mapie młodsi mieszkańcy lepiej poznają historię swojego miasta, a starsi dzielą się wspomnieniami o dawnych żydowskich sąsiadach.

Odkrywaniu historii własnej miejscowości służą również bogaty program edukacyjny, przygotowany w partnerstwie z lokalnymi koordynatorami projektu. Są to m.in. gry miejskie, spacery oraz wycieczki śladami lokalnego dziedzictwa żydowskiego.

 

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl