Ogłoszenie

Składanie wniosku

Prosimy o przesłanie kompletnego wniosku oraz wymaganych dokumentów do 26 lipca 2022. Wnioski otrzymane po tej dacie nie będą rozpatrywane.

 1. Wniosek
 2. CV
  • Życiorys / curriculum vitae. Proszę podać poziom znajomości języków obcych i ojczystych.
 3. List motywacyjny
  • Jednostronicowy document wyjaśniający zainteresowanie stażem w Muzeum POLIN.
 4. Dokument poświadczający status studencki
  • np. zdjęcie legitymacji studenckiej, zaświadczenie z uczelni
 5. List polecający
  • List polecający napisany przez wykładowcę czy doradcę akademickiego z wydziału, na którym student studiuje. List ten można dodać do całego wniosku lub może zostać przesłany mailowo bezpośrednio przez autora na adres [email protected] z podaniem nazwiska kandydata na staż


Sposób złożenia wniosku:

 1. Proszę zeskanować wszystkie wymagane wyżej wymienione dokumenty razem w jeden pakiet oraz wysłać mailowo na adres [email protected]. Tytuł maila: "Grant Greenberga 2022 wniosek – imię i nazwisko".

 2. Można też wysłać dokumenty w formie papierowej na adres pocztowy:
  Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN
  ul. Anielewicza 6
  00-157 Warszawa
  POLSKA

Wnioski zostaną rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną. Z finalistami zostaną przeprowadzone rozmowy online lub w siedzibie muzeum. Kandydaci odrzuceni zostaną powiadomieni.