Wsparcie

Ukraińscy naukowcy potrzebują Twojego wsparcia

Dwie kobiety stoją przy regale z książkami w bibliotece. Obie czytają.
fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN zbiera fundusze na sfinansowanie rocznych stypendiów w ramach Global Education Outreach Program (GEOP) dla ukraińskich naukowców z terenów objętych wojną.

Stypendia skierowane są do osób badających dowolny aspekt historii i życia Żydów wschodnioeuropejskich w dowolnej dyscyplinie, m.in. historii, języku i literaturze, kulturoznawstwie, muzyce, historii sztuki, muzealnictwie i studiach nad pamięcią.

Kandydaci muszą być obywatelami Ukrainy, którzy mieszkali na jej terenie w momencie rosyjskiej inwazji. Podczas stypendium będą mogli przebywać w Polsce, bądź na Ukrainie.

Naszym celem jest zebranie 8400 dolarów – połowy kwoty, koniecznej do utrzymania pierwszego stypendysty przez 12 miesięcy. Drugą połowę tej kwoty zapewnia Global Education Outreach Program.

Stypendia dla ukraińskich naukowców to jeden z kilku sposobów, w jaki Muzeum POLIN wspiera osoby dotknięte wojną na Ukrainie.

Ukraińskim uchodźcom Muzeum POLIN oferuje warsztaty i wycieczki w języku ukraińskim. Jedna z uczestniczek seminarium doktorskiego GEOP, doktorantka Polskiej Akademii Nauk, oprowadza po wystawie stałej w języku ukraińskim. 

Muzeum POLIN jest instytucją popularyzującą wiedzę o historii. Jako taka pełni rolę pomostu między społecznością akademicką a ogółem społeczeństwa. Global Education Outreach Program odgrywa w tym zakresie istotną rolę zarówno w czasach pokoju, jak i obecnie, w czasie wojny.

Prosimy o wsparcie naszych wysiłków w celu zaspokojenia potrzeb ukraińskich uczonych dotkniętych wojną. Będziemy bardzo wdzięczni za każdy wkład.

Zbiórkę można wesprzeć poprzez:

  1. Przekazanie darowizny przez PayPal, PRZEKAŻ DAROWIZNĘ >>

  2. Przelew środków na konto Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce:
    • PL 87 1240 6247 1111 0000 4975 6324, Bank Pekao SA ul. Grzybowska 53/57, 00-950 Warszawa
    • Z tytułem przelewu "Ukrainians at Risk".

Stypendia są organizowane w ramach Global Education Outreach Program.

Logo Global Outreach Program

Organizacja stypendiów możliwa jest dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation i Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

logo Taube Philantropieslogo William K. Bowes Junior Foundationlogo SZIH