Ogłoszenie
27.01.2022

PZP.271.2.2022 Realizacja działań reklamowych na rzecz Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w podziale na 5 części

Grafika ilustracyjna.
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "SWZ PZP.271.2.2022 Działania reklamowe w podziale na 5 części sig." "SWZ PZP.271.2.2022 Działania reklamowe w podziale na 5 części - wersja dostępna"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura"

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 169.01 KB / PDF
 • SWZ PZP.271.2.2022 Działania reklamowe w podziale na 5 części sig
  Pobierz plik 944.44 KB / PDF
 • SWZ PZP.271.2.2022 Działania reklamowe w podziale na 5 części - wersja dostępna
  Pobierz plik 729.51 KB / PDF
 • Załączniki do SWZ
  Pobierz plik 222 KB / MSWORD
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 118.51 KB / PDF
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 370.85 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 2
  Pobierz plik 388.01 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 4
  Pobierz plik 390.85 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 3
  Pobierz plik 391.8 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 1
  Pobierz plik 388.56 KB / PDF
 • Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - część 5
  Pobierz plik 389.26 KB / PDF