Warsztaty
Zgłoszenia do 30.05.2021

"Dziennikarstwo bez uprzedzeń. Jak pisać o grupach mniejszościowych unikając stereotypów?" - kurs online

Na obrazie widzimy wnętrze muzeum, z tłumem zwiedzających go osób.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Fundacja w Stronę Dialogu zapraszają dziennikarzy i dziennikarki z całej Polski na kurs rozwijający kompetencje międzykulturowe oraz doskonalący dziennikarski warsztat w zakresie pisania i mówienia o grupach mniejszościowych.

  • Zgłoszenia do 30 maja 2021 (niedziela)
  • Ogłoszenie wyników 1 czerwca 2021
  • Kurs on-line w dniach 11, 18 i 25 czerwca (piątki), w godz. 10:00-13:30

Kogo zapraszamy?
Do udziału w kursie zapraszamy dziennikarzy i dziennikarki mediów lokalnych i regionalnych z całej Polski (zarówno  tradycyjnych i nowych: prasa, radio, TV, internet, internet-video, podcast) zainteresowanych poruszaniem kwestii międzykulturowych oraz chcących unikać języka stereotypowego i krzywdzącego w pisaniu o grupach mniejszościowych.

Tematyka kursu 
Podczas warsztatów, wykładów, spotkań  i dyskusji, uczestnicy i uczestniczki zastanawiać się będą nad procesami kształtującymi dynamikę między grupami większościowymi a mniejszościowymi, dychotomią my/oni, mechanizmami powstawania stereotypów i uprzedzeń oraz ich daleko idącymi konsekwencjami jak np. dyskryminacja. Przyjrzą się jak konstruowane są przekazy medialne o  Romach i Żydach mieszkających w Polsce. A także spotkają się z ekspertkami i ekspertami w dziedzinie kultury romskiej i żydowskiej, by porozmawiać o historii i współczesności tych często stereotypizowanych grup mniejszościowych. W debacie z zaproszonymi dziennikarzami i dziennikarkami będą dyskutować jak słowo i obraz mogę krzywdzić, jaka jest odpowiedzialność wynikająca z etyki dziennikarskiej i jak szukać i odkrywać tematy niewidoczne. Będą mieli również okazję przygotować własne teksty i przedyskutować je w duchu peer-to-peer education (edukacja rówieśnicza polega na uczeniu się od siebie nawzajem i wymiennie wiedzy w grupie osób o podobnym poziomie doświadczenia). 
Mamy nadzieje, że kurs będzie okazją do pogłębienia refleksji na omawiane tematy i zachętą do własnych dalszych poszukiwań.  

Program  

  • 11 czerwca, 10:00-13:30

Zjazd 1: Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja – warsztat antydyskryminacyjny

Pierwsze spotkanie w formie warsztatowej poprowadzi dr Joanna Talewicz-Kwiatkowska. Poświęcone one będzie zagadnieniom związanym z procesami kształtującymi dynamikę między grupami większościowymi a mniejszościowymi, dychotomię my/oni, mechanizmami powstawania stereotypów i uprzedzeń oraz ich daleko idącymi konsekwencjami jak np. dyskryminacja. 

Joanna Talewicz-Kwiatkowska – badaczka praw człowieka, edukatorka, mówczyni, działaczka, autorka artykułów i książek. Doktor antropologii kulturowej / Adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego. Zawodowo jest również związana z Digital University. Pracuje tam przy projekcie Uniwersytet Sukcesu, który wspiera młode kobiety, którym w życiu jest trudniej, dostarczając im wiedzy i kompetencji technologicznych. Stypendystka Columbia University, Leadership Academy for Poland. Stypendystka programu sty-pendialnego Fulbright, Tom Lantos Institute, Komisji Europejskiej oraz Departamentu Stanu USA. Wykładała gościnnie na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych i w Europie m.in: Columbia University, Chicago University, Rutgers University, Denision University, Stockton University, The City University of New York, Roma Tre University, University of Helsinki. Współpracowała z Fundacją ePaństwo przy organizacji Personal Democracy w Europejskim Centrum Solidarności, międzynarodowej konferencji poruszającej tematy związane z partycypacją obywatelską i wykorzystaniem technologii dla dobra wspólnego oraz z World Climate LTD (COP 24 - Katowice, platforma Horizon 18 - Boston, Energy Action Forum - NYC, COP 25 - Madryt). Autorka i redaktorka książek i artykułów naukowych.  Publikowała m.in. na łamach Gazety Wyborczej i tygodnika Newsweek. Współzałożycielka i prezeska Fundacji w Stronę Dialogu. Pomysłodawczyni i koordynatorka projektów edukacyjnych i badawczych

  • 18 czerwca, 10:00-13:30

Zjazd 2: Dziennikarski handicap - czyli co należy wiedzieć o mniejszościach zanim się o nich napisze

Podczas drugiego zjazdu osoby uczestniczące w kursie  spotkają się z ekspertkami w dziedzinie kultury romskiej i żydowskiej (Agnieszka Caban, Agata Rakowiecka), by porozmawiać o historii i współczesności tych często stereotypizowanych grup mniejszościowych.  Przed spotkaniem osobom uczestniczącym zostaną udostępnione materiały filmowe przygotowujące do spotkania.

Spotkanie nr 1: „Romowie - historia, kultura, współczesność, najważniejsze zagadnienia”; prowadzenie Agnieszka Caban

Spotkanie nr 2: „Wstęp do historii, kultury i współczesności Żydów mieszających w Polsce”; prowadzenie Agata Rakowiecka

Agnieszka Caban – kulturoznawczymi, badaczka kultury mniejszości narodowych i etnicznych, specjalistka w zakresie wielokulturowości, wieloletnia działaczka na rzecz społeczności romskiej. Wykładowca i szkoleniowiec z zakresu historii, kultury Romów, komunikacji międzykulturowej, antydyskryminacji, i in. Laureatka nagrody im. Heleny Radlińskiej dla animatorów społecznych (wyróżnienie specjalne w 2014 roku). Autorka licznych artykułów, redaktorka książek i czasopism, m.in. „Romowie – Przewodnik. Historia i kultura” (2009), „Romowie i Sinti w obozie pracy i zagłady w Bełżcu” (2014), „Z życia Romni. Tradycja a współczesna cywilizacja – rozmowy” (2014). Autorka działu „Wielokulturowość” magazynu „Kultura Enter” (2008−2011) oraz „Kwartalnika romskiego” (2010−2015). Wiceprezes Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” ( 2009 – 2020). Kierownik oddziału Muzeum Dialogu Kultur w Muzeum Narodowym w Kielcach (2017−2019). Obecnie związana z Fundacją w Stronę Dialogu. 

Agata Rakowiecka – dyrektorka Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa. Urodzona w Warszawie, studiowała logopedię i polonistykę na UW. Jest absolwentką Melton Senior Educators Program na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Zajmowała się nieformalną edukacją żydowską od 2000 roku w Polsce, w USA i na Węgrzech. Od 2008 roku pracowała dla American Jewish Joint Distribution Committee, koordynując program kulturalne i edukacyjne, jako dyrektor obozu letniego dla młodzieży żydowskiej Camp ATID, który angażuje setki dzieci i młodzieży z całej Polski.
W latach 2010-2011 mieszkała w Izraelu i zaangażowała się w dialog arabsko-żydowski, pracując dla organizacji pozarządowej Beit Hagefen w Hajfie. W czerwcu 2012 roku została Dyrektorką Centrum Społeczności Żydowskiej JCC Warszawa, które zostało otwarte w 2013 roku i od tamtej pory działa na rzecz integracji i odbudowy pluralistycznej, nowoczesnej społeczności żydowskiej w Polsce, docierając do tysięcy osób z Polski i zagranicy.

  • 25 czerwca, 10:00-13:30

Zjazd 3: Skrzywiony obraz, bolesne słowo 

Podczas trzeciego spotkania odbędzie się dyskusja z zaproszonymi gośćmi (Magdalena Kicińska, Piotr Wójcik) o tym jak słowo i obraz mogę krzywdzić, jaka jest odpowiedzialność wynikająca z etyki dziennikarskiej oraz jak szukać i odkrywać tematy niewidoczne. Debatę poprowadzi Małgorzata Kołaczek. Osoby uczestniczące w kursie będą miały również okazję przedyskutować własne teksty w duchu peer-to-peer education.

Magdalena Kicińska - pisarka, dziennikarka. Publikowała m.in. w Dużym Formacie, Polityce, Przekroju i Wysokich Obcasach. Jest autorką biografii Stefanii Wilczyńskiej „Pani Stefa”. Jest redaktorką naczelną miesięcznika Pismo. Magazyn Opinii.

Małgorzata Kołaczek - politolożka, pracuje w Instytucie Studiów Międzykulturowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie pełni też funkcję zastępczyni dyrektora ds. dydaktycznych. Wiceprezeska Fundacji w Stronę Dialogu. Redaktorka ds. recenzji w czasopiśmie „Romani Studies” naukowego towarzystwa Gypsy Lore Society. Naukowo i dydaktycznie zajmuje się problematyką etniczną, zwłaszcza społecznością Romów i ich sytuacją w Europie Środkowo-Wschodniej oraz działalnością liderów i pozarządowych organizacji romskich, jak również problematyką migracji, kreowania wizerunku i obecności mniejszości w mediach w Polsce i na świecie. Od wielu lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi, prowadzi także warsztaty z zakresu m.in. historii, kultury i współczesności Romów, antydyskryminacji, komunikacji międzykulturowej, public relations oraz pozyskiwania środków z UE z osobami z różnych grup zawodowych i wiekowych, głównie z nauczycielami i młodzieżą m.in. z Polski, Kanady, USA, Niemiec etc.

Piotr Wójcik - fotoreporter, dokumentalista, wykładowca na Wydziale Operatorskim Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi oraz na Wydziale Dokumentalistyki Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Fundacji Picture Doc. Od 1989 roku fotoreporter, w latach 2000-2011 szef działu fotograficznego Gazety Wyborczej. Autor fotoreportaży publikowanych w dawnym Magazynie Gazety Wyborczej. Twórca dokumentalnych projektów fotograficznych i multimedialnych poświęconych społeczności romskiej w Europie oraz problemów społecznych w Polsce. Autor książek pt.: „Cyganie z obu stron Karpat” (2000) i „Polskie Wolności” (2014). Jego ostatni projekt dokumentalny zrealizowany w latach 2020-2021 nosi tytuł „Sprawiedliwość”.

 

  • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 1 czerwca 2021
  • Kontakt w sprawie kursu: [email protected]
  • Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.

Zajęcia są grupowym procesem. Osoby zgłaszające chęć udziału w kursie deklarują tym samym, że wezmą udział w całości kursu tj. w dniach: 11, 18 i 25 czerwca 2021.


Za konsultację programu kursu dziękujemy panu Ryszardowi Pajurze, prezesowi Stowarzyszenia Gazet Lokalnych i wydawcy tygodnika "Obserwator Lokalny" (Agencja Wydawnicza Agard) z Dębicy.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl