Ogłoszenie
08.04.2021

PZP.271.11.2021 Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowych

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami"

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

 

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 104.64 KB / PDF
 • SWZ
  Pobierz plik 1573207 / application/pdf
 • SWZ-wersja dostępna
  Pobierz plik 502486 / application/pdf
 • Załącznik nr 2 do SWZ-Formularz oferty
  Pobierz plik 176128 / application/msword
 • Załącznik nr 3 do SWZ-Oświadczenie zgodnie z art. 125 Pzp
  Pobierz plik 162304 / application/msword
 • Załącznik nr 4 do SWZ-Grupa kapitałowa
  Pobierz plik 160768 / application/msword
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
  Pobierz plik 38275 / application/pdf
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 139958 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 496736 / application/pdf
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej str.1
  Pobierz plik 145034 / application/pdf
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej str.2
  Pobierz plik 142952 / application/pdf
 • Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej str.3
  Pobierz plik 195624 / application/pdf