Ogłoszenie
22.03.2021

PZP.271.6.2021 Usługa dostępu do Internetu dla wydarzeń programowych

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia z załącznikami, znajduje się pod odnośnikiem "Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami".

 

Zamówienie jest udzielane w ramach projektu predefiniowanego pn. „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 (85%) oraz ze środków budżetu państwa (15%) w ramach Programu „Kultura”.

Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 105.39 KB / PDF
 • Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 1804407 / application/pdf
 • SWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 494762 / application/pdf
 • Załącznik nr 2 do SWZ Formularz Oferty
  Pobierz plik 175104 / application/msword
 • Załącznik nr 3 do SWZ Oświadczenie art. 125 Pzp
  Pobierz plik 160768 / application/msword
 • Załącznik nr 4 do SWZ Oświadczenie grupa kapitałowa
  Pobierz plik 160256 / application/msword
 • Modyfikacja SWZ bez zmiany terminów
  Pobierz plik 529697 / application/pdf
 • Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia
  Pobierz plik 141939 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 457576 / application/pdf
 • Unieważnienie str.1
  Pobierz plik 175810 / application/pdf
 • Unieważnienie str. 2
  Pobierz plik 157749 / application/pdf
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 53236 / application/pdf