Nauka
Nabór przedłużony do 30.11.2021

GEOP: Interdyscyplinarne warsztaty naukowe 2022

Na obrazie widzimy grupę osób siedzący przy stole w sali, podczas trwającego wykładu .
Fot. M. Starowieyska

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza badaczy i instytucje badawcze do przesyłania propozycji trzydniowych warsztatów naukowych, które odbędą się w Muzeum POLIN, w ramach Global Education Program.


Tematy:

Interdyscyplinarne warsztaty naukowe mogą być poświęcone każdemu tematowi związanemu ze studiami polsko-żydowskimi i należącemu do dziedzin badawczych takich jak historia, kulturoznawstwo, historia sztuki, historia w przestrzeni publicznej (public history) muzeologia, studia nad pamięcią. Wysoko ocenione zostaną projekty, które badają temat przyjmując nową, innowacyjną perspektywę, a także warsztaty porównawcze i interdyscyplinarne.

Kryteria oceny:

Projekt powinien mieć formę warsztatów naukowych z wydłużonym czasem na dyskusję, umożliwiającym wymianę poglądów między uczestnikami. W ramach warsztatów powinno zostać zaplanowane jedno wydarzenie otwarte dla publiczności np. wykład specjalny, panel dyskusyjny lub inne przedsięwzięcie wpisujące się w działalność muzeum. 

Jesteśmy szczególnie zainteresowani projektami, które są wynikiem współpracy międzynarodowej. Program GEOP wspiera współpracę badaczy z Polski i zagranicy, która zapewni rozwój nowej generacji naukowców w dziedzinie studiów polsko-żydowskich. Z tego względu wymagany jest instytucjonalny partner z Polski.

Wsparcie:    

Muzeum zapewnia sale konferencyjne i wsparcie organizacyjne. Dodatkowo, aplikujący mogą starać się o dofinansowanie kosztów noclegów i cateringu w wysokości do 7000 dolarów amerykańskich (USD). Jednak wkład finansowy muzeum nie może przekroczyć 50% budżetu całego przedsięwzięcia

Proces aplikacyjny i termin nadsyłania zgłoszeń:

Zgłoszenia w formie formularza do pobrania (formularz w wersji dostępnej) oraz listy intencyjne od partnerów instytucjonalnych należy przesłać na adres [email protected]  w terminie do 30 listopada 2021 r. Nabór został przedłużony.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone 31 stycznia 2022 r.

Dodatkowe informacje:

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji można skontaktować się z koordynatorem warsztatów GEOP pod adresem: [email protected] . Aplikujący mogą skonsultować propozycję warsztatów przed przesłaniem aplikacji.   

Sponsorzy:

Realizacja warsztatów jest możliwa dzięki wsparciu Taube Philanthropies, William K. Bowes, Jr. Foundation oraz Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.