Zbiory

Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków w instytucjach kultury - publikacja

Okładka poradnika "Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków w instytucjach kultury"
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Jednym z zadań projektu "Zbiory na kółkach" jest udostępnienie zbioru dobrych praktyk w zakresie kompleksowego zarządzania kolekcją muzealną, które są nam pomocne przy zachowywaniu dziedzictwa materialnego, historycznego i kulturowego Żydów polskich oraz przyczyniają się do jego upowszechniania i popularyzowania.

Publikacja została zaplanowana w czterech częściach, a każda z nich poświęcona będzie poszczególnym zakresom zarządzania kolekcją w instytucji kultury.

Część niniejsza - omawiająca dobre praktyki ochrony zbiorów muzealnych i archiwalnych oraz opieki nad nimi - to pierwsza część, która powstała w oparciu o literaturę i doświadczenie konserwatorów i muzealników Muzeum POLIN. Ufamy, że posłuży pracownikom partnerskich muzeów jako pomocne źródło wskazówek przy wprowadzaniu regulacji wewnętrznych w instytucjach, a ponadto stanie się narzędziem ułatwiającym zaopiekowanie się zbiorami pod względem konserwatorskim i magazynowym zgodnie z dobrymi praktykami i standardami muzealniczymi.

Publikacja towarzysząca projektowi "Zbiory na kółkach" w ramach programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Projekt realizowany w latach 2020-2024. 

 

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

Załączniki:
  • Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków w instytucjach kultury [PDF]
    Pobierz plik 5.25 MB / PDF
  • Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków w instytucjach kultury - wersja dostępna[PDF]
    Pobierz plik 2.83 MB / PDF