Zbiory

Dobre praktyki zarządzania kolekcją

Dwie okładki poradników dotyczących zarządzania kolekcji w instytucjach kultury
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Jednym z zadań projektu "Zbiory na kółkach" jest udostępnienie zbioru dobrych praktyk w zakresie kompleksowego zarządzania kolekcją muzealną, które są nam pomocne przy zachowywaniu dziedzictwa materialnego, historycznego i kulturowego Żydów polskich oraz przyczyniają się do jego upowszechniania i popularyzowania.

Publikacja została zaplanowana w czterech częściach, a każda z nich poświęcona będzie poszczególnym zakresom zarządzania kolekcją w instytucji kultury.

Część druga – "Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją w instytucjach kultury" – podejmuje problematykę polityk i strategii związanych z rozwojem kolekcji, zasa¬dami gromadzenia zbiorów, ich ewidencjonowaniem, kontrolą i ruchem (użyczenia). Ufamy, że publikacja posłuży pracownikom partnerskich muzeów jako pomocne źródło wskazówek przy wprowadzaniu regulacji wewnętrznych w instytucjach, a ponadto stanie się narzędziem ułatwiającym zaopiekowanie się zbiorami zgodnie z dobrymi praktykami i standardami muzealniczymi.

Publikacja towarzysząca projektowi "Zbiory na kółkach" w ramach programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe. Projekt realizowany w latach 2020-2024.

Dotychczas w serii ukazała się:

Cześć pierwsza – "Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków w instytucjach kultury" – publikacja adresowana jest do muzealników i kolekcjonerów, ma ułatwić opiekowanie się zbiorami pod względem konserwatorskim i magazynowym w zgodzie  najlepszymi praktykami i standardami. 

 

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od prawej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN. Pod spodem napis Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl

Załączniki:
 • Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków w instytucjach kultury [PDF]
  Pobierz plik 5.25 MB / PDF
 • Praktyczne rekomendacje i dobre praktyki w zakresie ochrony zabytków w instytucjach kultury - wersja dostępna [PDF]
  Pobierz plik 2.83 MB / PDF
 • Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją w instytucjach kultury [PDF]
  Pobierz plik 810.03 KB / PDF
 • Rekomendacje i dobre praktyki w zakresie zarządzania kolekcją w instytucjach kultury - wersja dostępna [PDF]
  Pobierz plik 842.04 KB / PDF