Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Programy dla nauczycieli

Międzynarodowa konferencja dla nauczycielek i nauczycieli „Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji.”, Na zdjęciu widownia sali wykładowej - na fotelach ustawionych w rzędach siedzą mężczyźni i kobiety, słuchając wykładu
Na zdjęciu widownia sali wykładowej - na fotelach ustawionych w rzędach siedzą mężczyźni i kobiety, słuchając wykładu, fot. M. Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich

Cel: ułatwienie zdobycia dodatkowej wiedzy o nauczaniu historii i kultury polskich Żydów. 

Adresaci: nauczyciele szkół wszystkich szczebli nauczania z całej Polski.

Dla nauczycieli przygotujemy ponad 100 działań, m. in.:

  • Pięć międzynarodowych konferencji, wizyty studyjne w Muzeum Polin, liczne kursy, seminaria, warsztaty i inne formy doskonalenia zawodowego. Część działań realizowana będzie z naszymi norweskimi partnerami Centrum Falstad i HL-Senteret, aby stworzyć nauczycielom, edukatorom i obydwu krajom możliwość wymiany doświadczeń w zakresie edukacji historycznej, międzykulturowej i obywatelskiej.
  • Rozbudujemy Program Ambasadorzy Muzeum Polin, aby uruchomić stałą sieć nauczycieli i metodyków współtworzących z nami program edukacyjny i propagujących go w swoich regionach.
  • Multimedialną bazę materiałów edukacyjnych online pomagającą w prowadzeniu zajęć z tematyki żydowskiej.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl