Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Akcja społeczno-edukacyjna „Żonkile”

Wolontariusze akcji Żonkile
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Cel: coroczne upamiętnianie powstania w getcie warszawskim oraz wzrost świadomości jego znaczenia.

Adresaci: szeroka publiczność w Polsce i za granicą, szkoły, biblioteki i instytucje partnerskie z Polski i zagranicy, wolontariusze. 

Akcji, jak zawsze, towarzyszyć będzie szeroka kampania informacyjna w mediach i przestrzeni miejskiej, w której będą wykorzystane wizerunki ambasadorów Akcji - ludzi ze świata kultury, nauki i sportu, wraz z symbolem Akcji - żółtym żonkilem. Ułatwi to dotarcie z przekazem Akcji do milionów odbiorców. Poprzez działania i materiały edukacyjne adresowane do szkół i bibliotek trafimy do tysięcy uczniów w całej Polsce. Zrealizujemy także projekty kształtujące i wzmacniające postawy zaangażowania wśród wolontariuszy Akcji.

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl