Patronat POLIN

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana

Graficznie przedstawienie złotego pucharu z wizerunkiem Marka Edelmana. Obok na zielony tle napis: Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana
fot. m.st. Warszawa

Warszawska Nagroda Edukacyjna im. Marka Edelmana jest przyznawana warszawskim szkołom, które działają na rzecz kształtowania wśród młodych ludzi postawy otwartości, altruizmu, solidarności i niezgody na obojętność, uwrażliwiają młodych ludzi na zagrożenia wynikające z fanatyzmu i braku tolerancji. Inspiracją do podejmowanych przez uczniów działań powinna być biografia Marka Edelmana, zarówno jego losy wojenne, jak i powojenna działalność społeczna, zawodowa i polityczna.

Szkoły, które zgłaszają się do nagrody muszą wykazać się działaniami z ostatnich 3 lat:

 1. dotyczącymi edukacji na rzecz praw człowieka w kontekście historycznym i współczesnym;
 2. dotyczącymi kwestii zapobiegania przejawom nienawiści, zbrodniom przeciwko ludzkości w kontekście historycznym i współczesnym;
 3. dotyczącymi historii i kultury żydowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem społeczności warszawskiej;
 4. związanymi z edukacją o Holokauście oraz upamiętniające rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim;
 5. dotyczącymi działań na rzecz praw człowieka i praw obywatelskich, podejmowane w okresie PRL przez przedstawicieli opozycji demokratycznej;
 6. popularyzującymi osobę i dokonania Marka Edelmana.

Dodatkowo szkoły otrzymują punkty za wpisanie do regulaminu misji kształcenia postaw szacunku dla ludzkiej odmienności, poszanowania godności i praw innych ludzi, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz za prowadzone działania szkoleniowe obejmujące kadrę nauczycielską.

W pierwszej edycji do nagrody zostało zgłoszonych 21 placówek.

Laureatami Nagrody są:

 • w kategorii szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa Specjalna nr 201 w Warszawie, ul. Dolna 19;
 • w kategorii szkoły ponadpodstawowe - Technikum nr 11 im. Piotra Wysockiego w Warszawie, ul. św. Jacka Odrowąża 75;
 • w kategorii placówki wychowania pozaszkolnego i bursy - Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Warszawie, ul. W. Skorochód Majewskiego 17.

O przyznaniu wyróżnienia decydowała kapituła, w składzie:

 • Dorota Łoboda, Beata Michalec i Sławomir Potapowicz (Rada m.st. Warszawy).
 • Paula Sawicka, prof. Barbara Engelking, dr Michał Trębacz (eksperci).
 • Anna Czerwińska i prof. Dariusz Stola (Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN).
 • Przewodniczyła jej Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy.

Organizatorem i fundatorem Nagrody jest m.st. Warszawa, przyznaje Rada m.st. Warszawy, a partnerem jest Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.