Ogłoszenie
22.09.2020

Oferta pracy: Koordynator/ka Projektów

zdjęcie ilustracyjne = okno
Fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN poszukuje do zespołu osoby na stanowisko:

Koordynator/ka Projektów

Miejsce pracy: Warszawa
Nr referencyjny: DZB/KGN

Opis stanowiska Koordynator/ka Projektów

Podstawowe obowiązki:

 1. odpowiedzialność za prawidłową realizację projektów prowadzonych przez Dział Zbiorów w ramach programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe 2, w tym m.in.:
  • zarządzanie pracami zespołów realizujących zadania w ramach programu, w tym dbanie o prawidłową komunikację wewnętrzną, przydzielanie i rozliczanie zadań zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem, nadzór nad opracowywaniem założeń merytorycznych prowadzonych działań;
  • aktualizowanie dokumentów, przygotowywanie raportów i sprawozdań z realizowanych działań i prawidłowa archiwizacja dokumentacji;
  • odpowiedzialność za wydatkowanie środków zgodnie z zatwierdzonym budżetem;
 2. koordynacja merytoryczna zadania "Zbiory na kółkach":
  • zorganizowanie i koordynowanie powstawania praktycznego informatora o opiece nad zabytkami, opierającego się na eksperckiej wiedzy pracowników Muzeum POLIN;
  • zorganizowanie i koordynowanie rekrutacji partnerów lokalnych do projektu wraz w wyłonieniem partnerów (muzeów regionalnych lub innych instytucji kultury gromadzących judaika i/lub prywatnych kolekcjonerów);
  • organizacja wizyty studyjnej partnerów lokalnych w Muzeum POLIN oraz wyjazdów pracowników Muzeum POLIN do partnerów lokalnych, organizacja spotkań i warsztatów;
  • administrowanie bazą muzeów, instytucji kultury i prywatnych kolekcjonerów gromadzących zbiory judaików i materialnych pamiątek dziedzictwa żydowskiego;
 3. koordynacja merytoryczna zadania "Rozwoju portalu Centralna Baza Judaików", w tym m.in.:
  • organizacja i koordynacja digitalizacji zbiorów (w tym m.in.: ustalanie listy zbiorów, ustalenie harmonogramu digitalizacji, zawieranie umów ze stosownymi podwykonawcami na usługi digitalizacji);
  • kontrola stosowania parametrów digitalizacji zbiorów oraz kontrola jakości zasobu cyfrowego i jego katalogowanie w porozumieniu z Administratorem Repozytorium Cyfrowego i fotografem;
  • realizacja katalogowania wizerunków zbiorów w systemie do zarządzania wizerunkami cyfrowymi zbiorów i ich udostępnienie publiczności;
  • pozyskiwanie i umieszczenie na stronie CBJ audiodeskrypcji obiektów z kolekcji POLIN, umieszczenie istniejących materiałów filmowych; 
 4. nadzór i organizacja jubileuszowej gali Dnia Darczyńcy.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe;
 • min 2-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami;
 • doświadczenie w realizacji projektów z zakresu działalności kulturalnej;
 • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2;
 • znajomość procedur dotyczących zarządzania kolekcją muzealną;
 • bardzo dobra znajomość programów MS Office (Word, Excel);
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu;
 • umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dokładność, terminowość i proaktywność w działaniu;
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole;
 • kreatywność w szukaniu dróg do osiągnięcia zamierzonego celu.

Mile widziane:

 • znajomość oprogramowania do zarządzania zbiorami lub standardu zarządzania kolekcją muzealną SPECTRUM min. v.4.0.

Oferujemy:

 • umowę o pracę w wymiarze pełnego etatu;
 • pracę w zaangażowanym i zmotywowanym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego.

CV prosimy przesyłać na adres: [email protected] do dnia 28.09.2020. W tytule wiadomości proszę podać nr referencyjny ogłoszenia: DZB/ KGN.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi na podstawie przesłanych aplikacji kandydatkami/kandydatami.

Prosimy o umieszczenie w zgłoszeniach klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacyjnych, prowadzonych zarówno obecnie, jak też w przyszłości. Zgoda została wyrażona przeze mnie w trybie zapisów art. 7 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanego RODO".