Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Spotkajmy się w muzeum

Troje dzieci rozwija kopię Tory. Dzieci w letnich ubraniach radośnie się śmieją.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Oferta dla szkół realizowana w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” obejmuje edukację historyczną i obywatelską. Głównym celem planowanych działań jest upowszechnianie wiedzy i szacunku do żydowskiego dziedzictwa kulturowego poprzez bogaty i innowacyjny program edukacyjny. 

Zdecydowana większość programów dla szkół i nauczycieli odwołuje się do wystawy stałej Muzeum POLIN, będącej multimedialną podróżą przez tysiącletnią historię Żydów polskich. Zajęcia koncentrują się na kulturze i historii żydowskiej, które traktowane są jako integralna część dziedzictwa Polski. Wszystkie zajęcia dla szkół są dostosowane do podstawy programowej i są bezpłatne. Projekt umożliwi dotarcie do setek tysięcy uczniów z całej Polski, zarówno poprzez programy stacjonarne w Muzeum, objęcie działaniami szkół lokalnych i szeroko zakrojone inicjatywy w Internecie.

W trosce o zwiększenie dostępności wystaw i oferty Muzeum POLIN opracowano program wydarzeń dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekonomicznym (seniorów, dzieci i młodzieży z domów dziecka, świetlic środowiskowych, szkół przyszpitalnych, terenów zagrożonych ubóstwem), a także migrantów oraz przedstawicieli mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych.

W kontekście współczesnych wyzwań oraz edukacji międzykulturowej przygotowano liczne szkolenia, spotkania i warsztaty dla specjalistów i liderów środowiskowych związanych ze służbami porządku publicznego (szczególnie z Policją), którzy odgrywają kluczową rolę w budowaniu i utrzymywaniu tolerancyjnego społeczeństwa. Planowane jest również specjalistyczne, międzynarodowe szkolenie dla trenerów, umożliwiające im podniesienie kwalifikacji oraz wymianę doświadczeń z profesjonalistami z innych krajów.

W ramach programu „Spotkajmy się w muzeum” zaplanowano łącznie 1610 działań, w tym organizację akcji Żonkile.

Akcja Żonkile to konsekwentnie rozwijająca się akcja społeczno-edukacyjna upamiętniająca pierwsze miejskie powstanie w okupowanej Europie. Wydarzenie angażuje z roku na rok coraz więcej wolontariuszy indywidualnych i szkolnych w Warszawie, którzy 19 kwietnia przekazują przechodniom papierowe żonkile pielęgnując w ten sposób pamięć o wydarzeniach z 1943 roku. W akcję włączają się także setki bibliotek, instytucji i szkół w całej Polsce oraz za granicą. Wspierają ją społeczne autorytety, znane osoby ze świata kultury i mediów.

Dlaczego żonkile? Marek Edelman, jeden z ocalałych i ostatni przywódca powstania w getcie, w rocznice wybuchu powstania składał pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie bukiet żółtych kwiatów. Muzeum POLIN kontynuuje tę tradycję rozdając podczas każdych obchodów rocznicy powstania tysiące papierowych żonkili. Akcji od początku towarzyszy hasło "Łączy nas pamięć", które podkreśla siłę wspólnoty, znaczenie solidarności, potrzebę dialogu ponad podziałami.
 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl