Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Programy dla uczniów

Troje dzieci rozwija kopię Tory. Dzieci w letnich ubraniach radośnie się śmieją.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Cel: upowszechnienie wiedzy o dziejach i kulturze Żydów polskich, z uwzględnieniem historii lokalnych. Kształtowanie postaw przeciwstawiających się antysemityzmowi, ksenofobii i rasizmowi.

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce.

Planujemy przygotowanie warsztatów i projektów edukacyjnych oraz wypracowanie  atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych ułatwiających zrozumienie treści naszych wystaw, organizację warsztatów i  lokalnych projektów.

Dla uczniów proponujemy kilkaset działań, m.in.: 

  • Warsztaty edukacyjne w Muzeum POLIN i online podejmujące tematykę historii i kultury żydowskiej, a także różnorodności kulturowej.
  • "Muzeum w pudełku" – nowoczesne narzędzie edukacyjne – minikolekcja muzealna "w pudełku", którą dostarczymy do szkół w całej Polsce, aby w sposób atrakcyjny i aktywny uczyć o elementach kultury i historii polskich Żydów.
  • "Narzędzia dla młodych" wspólnie z młodzieżą wypracujemy i wyprodukujemy nowe narzędzia edukacyjne, które ułatwią tej grupie poznanie wystaw Muzeum.
  • "Zwalczanie antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu dziś!" projekt angażujący młodzież szkolną i nauczycieli z Polski i Norwegii, realizowany we współpracy Europejskim Centrum Wergelanda.
  • "Teatr Forum: działanie teatralne skierowane do młodzieży". Podczas improwizowanego spektaklu młodzi ludzie wraz z publicznością przyjrzą się problemom im bliskim.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl