Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Programy dla uczniów

Troje dzieci rozwija kopię Tory. Dzieci w letnich ubraniach radośnie się śmieją.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Cel: upowszechnienie wiedzy o dziejach i kulturze Żydów polskich, z uwzględnieniem historii lokalnych. Kształtowanie postaw przeciwstawiających się antysemityzmowi, ksenofobii i rasizmowi.

Adresaci: uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych w całej Polsce. 


Planujemy przygotowanie warsztatów i projektów edukacyjnych oraz wypracowanie  atrakcyjnych narzędzi edukacyjnych ułatwiających zrozumienie treści naszych wystaw, organizację warsztatów i  lokalnych projektów.


Dla uczniów proponujemy kilkaset działań, m.in.: 

  • Warsztaty edukacyjne w Muzeum Polin i online podejmujące tematykę historii i kultury żydowskiej, a także różnorodności kulturowej. 
  • „Muzeum w pudełku” – nowoczesne narzędzie edukacyjne  – mini kolekcja muzealna „w pudełku”, którą dostarczymy do szkół w całej Polsce, aby w sposób atrakcyjny i aktywny uczyć o elementach kultury i historii polskich Żydów.
  • „Narzędzia dla młodych” wspólnie z młodzieżą wypracujemy i wyprodukujemy nowe narzędzia edukacyjne, które ułatwią tej grupie poznanie wystaw Muzeum.
  • „Zwalczanie antysemityzmu, ksenofobii i rasizmu dziś!” projekt angażujący młodzież szkolną i nauczycieli z Polski i Norwegii, realizowany we współpracy Europejskim Centrum Wergelanda. 
  • Teatr Forum: działanie teatralne skierowane do młodzieży. Podczas improwizowanego spektaklu młodzi ludzie wraz z publicznością przyjrzą się problemom im bliskim.  
     

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl