Żydowskie dziedzictwo kulturowe

Portale wiedzy

Młoda kobieta w czerwonej bluzce pracuje przy komputerze. W tle widać kolejne stanowiska komputerowe i księgozbiór.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Portale wiedzy:

Cel: dokumentacja materialnego i niematerialnego dziedzictwa Żydów polskich w celu opisania, zbadania, upowszechnienia i ochrony tego dziedzictwa.

Adresaci: szerokie grono użytkowników Internetu, pasjonaci historii, działacze lokalni oraz potomkowie Żydów polskich z całego świata, a także nauczyciele i edukatorzy.

Planujemy dalsze gromadzenie i udostępnienie milionom internautów na www.sztetl.org.pl dokumentacji wizualnej i opracowań historycznych gmin żydowskich, miast i miasteczek z obecnych i dawnych ziem polskich, także współczesnego życia żydowskiego.

Cel: przywracanie pamięci o Polakach ratujących Żydów w czasie Zagłady.

Adresaci: młodzież i wszyscy zainteresowani historią Polski i czasami Zagłady.

Strona www.sprawiedliwi.org.pl wzbogaci się o kolejne historie ratowania Żydów w oparciu o nagrane wywiady i pozyskaną dokumentację archiwalną. Planujemy publikację krótkich notacji wideo i serie podcastów przybliżające wybrane zagadnienia.

We współpracy z Norweskim Centrum Studiów nad Holocaustem i Mniejszościami (HL-Senteret) zrealizujemy trzy projekty badawcze dotyczące dzisiejszej roli i znaczenia wspólnot i instytucji żydowskich w Polsce i Norwegii, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia upamiętniania czasów Holokaustu oraz współczesnej tożsamości żydowskiej w wielokulturowym społeczeństwie.

Logo projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe - od lewej logotypy Iceland Lichtenstein Norway Grants, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum POLIN.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl