Edukacja
Zgłoszenia do 18.02.2021

Wielokulturowa biblioteka

Zdjęcie półki z książkami, osoba spoza kadru wyciąga jedną z książek.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Muzeum POLIN zaprasza bibliotekarki i bibliotekarzy na dwudniowe warsztaty poświęcone różnorodnym aspektom wielokulturowości w bibliotekach.

 • Warsztaty odbędą się online w dwóch terminach do wyboru: dniach 8-9 lub 17-18 marca 2021 r.
 • Nie ma możliwości uczestnictwa w terminie "łączonym" - np. jeden dzień szkolenia 9 marca, drugi 18 marca.

Ukrainiec przeglądający publikacje o tym, jak napisać CV, romskie dzieci przy komputerach bibliotecznych w czwartkowe popołudnia, rodzina stałych bywalców biblioteki przygotowująca się, także literacko, do wyjazdu do Skandynawii, nauczycielka pobliskiej szkoły szukająca materiałów o żydowskiej przeszłości regionu…

Wielokulturowość na różne sposoby puka do drzwi bibliotek w całej Polsce. Warto więc bardziej świadomie odpowiadać na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanych odbiorców i odbiorczyń. Biblioteka może być miejscem wspierającym dialog międzykulturowy, nawet jeśli nie docierają do niej użytkownicy o innym niż polskie pochodzeniu.

Spotkanie będzie podzielone na kilka części. W pierwszej zachęcimy do refleksji nad tym, co oznacza wielokulturowa biblioteka: jakie postawy, wartości, umiejętności są potrzebne, by kształtować bibliotekę otwartą na różnorodność. Zaprosimy do dyskusji nad takimi wątkami, jak zachowywanie wielokulturowego dziedzictwa/pamięci w bibliotekach, otwieranie drzwi dla różnorodnych kulturowo odbiorców, wielokulturowość w ofercie dla dzieci i młodzieży, praca z tematem wielokulturowości w środowisku on-line w bibliotece.

Swoimi doświadczeniami będą dzielić się z uczestnikami i uczestniczkami szkolenia osoby związane z Muzeum POLIN. Liczymy, że nasze doświadczenia muzealne, garść wiedzy i przećwiczenie umiejętności okażą się wsparciem i inspiracją dla bibliotekarzy i bibliotekarek

 

Program kursu

Dzień 1 (8 lub 17 marca)

 • 9:30-12:30 "Wielokulturowa biblioteka – czyli jaka?"
  Prowadzenie: Dominika Cieślikowska
 • 13:00-15:00 "Pamięć o wielokulturowej przeszłości lokalnej społeczności: po co? dla kogo? jak?"
  Prowadzenie: dr Mariusz Jastrząb

Dzień 2 (9 lub 18 marca)

 • 9:30 – 11:30 "Opowieści z bibliotecznej półki czyli wielokulturowy świat zaklęty w książkach"
  Prowadzenie: Katarzyna Jakubowicz
 • 12.00-14.00 "Biblioteka otwarta na różnorodność – jak włączać migrantów w działania instytucji kultury"
  Prowadzenie: Dominika Cieślikowska
 • 14.15-15.00 "Podsumowanie i pomysły na przyszłość"
  Prowadzenie: Dominika Cieślikowska

 

 • Szkolenie odbędzie się w formule online.
 • Wyniki rekrutacji prześlemy mailowo do 26 lutego 2021 r.
 • Kontakt w sprawie warsztatów: [email protected] 
 • Liczba miejsc jest ograniczona. W przypadku większej liczby zgłoszeń niż miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru uczestników na podstawie aplikacji.

 

Wspólnie działamy na rzecz Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl