Ogłoszenie
13.08.2020

PZP.271.22.2020 Dostawa projektorów multimedialnych na Wystawę Stałą

Grafika ilustracyjna
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążący tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami znajduje się pod odnośnikiem:

"Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami".

 

Załączniki: