Ogłoszenie
30.07.2020

PZP.271.21.2020_Dostarczenie oprogramowania standardowego wraz z licencjami i subskrypcjami oprogramowania Core Infrastructure Server Datacenter z Software Assurance, Windows Remote Desktop Services CAL z Software Assurance , M365 Subskrypcja A3

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążąca treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami znajduje się pod odnośnikami "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami_I" i "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami_II".

Załączniki:
 • Ogłoszeniu o zamówieniu
  Pobierz plik 400.27 KB / PDF
 • "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami_I"
  Pobierz plik 725546 / application/pdf
 • "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami_II"
  Pobierz plik 2961747 / application/pdf
 • SIWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 523123 / application/pdf
 • Załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 98791 / application/zip
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
  Pobierz plik 58699 / application/pdf
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_wersja dostępna
  Pobierz plik 413299 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert
  Pobierz plik 50604 / application/pdf
 • Informacja z otwarcia ofert_wersja dostępna
  Pobierz plik 108530 / application/pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Pobierz plik 52573 / application/pdf
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty_wersja dostępna
  Pobierz plik 87053 / application/pdf