Ogłoszenie

PZP.271.18.2020_Dostarczenie oprogramowania standardowego wraz z licencjami i subskrypcjami oprogramowania Core Infrastructure Server Datacenter, Windows Remote Desktop Services CAL, M365 Subskrypcja A3 z SA lub równoważnych

fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Wiążący tekst Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami znajduje się pod odnośnikiem:

"Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami".

Załączniki:
 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami
  Pobierz plik 3.38 MB / PDF
 • SIWZ z załącznikami_wersja dostępna
  Pobierz plik 488933 / application/pdf
 • Załączniki w wersji edytowalnej
  Pobierz plik 98245 / application/zip
 • Ogłoszenie o zamówieniu
  Pobierz plik 81927 / application/pdf
 • Wyjaśnienie treści SIWZ
  Pobierz plik 45293 / application/pdf
 • Wyjaśnienie treści SIWZ_wersja dostępna
  Pobierz plik 136946 / application/pdf
 • Informacja o unieważnieniu postępowania
  Pobierz plik 35711 / application/pdf
 • Informacja o unieważnieniu postępowania_wersja dostępna
  Pobierz plik 375802 / application/pdf