Wystawy

Wystawa czasowa "Tu Muranów" - program towarzyszący

Pocztówka z widokiem ul. Nalewki, przed 1914 r. fot. POLONA
Pocztówka z widokiem ul. Nalewki, przed 1914 r. fot. POLONA

Wystawie "Tu Muranów" towarzyszy bogaty program wydarzeń zarówno "na żywo", jak i w internecie. We wrześniu i październiku ruszamy z nowymi cyklami debat, wykładów i warsztatów, skierowanymi do bardzo różnorodnej publiczności. Każdy znajdzie tu coś dla siebie!

Jesienny sezon otworzy Dzień Sąsiedzki (13 września), na który serdecznie zapraszamy wszystkich miłośników Muranowa, a szczególnie mieszkanki i mieszkańców tej części Warszawy. W programie gra terenowa dla rodzin z dziećmi, oprowadzania kuratorskie i autorskie, tworzenie zbiorowego fotoportretu mieszkańców i mieszkanek osiedla oraz występ Chóru POLIN "Mantra dla Muranowa". Punktem kulminacyjnym sąsiedzkiej współpracy Muzeum POLIN, muranowian i muranowianek będzie inauguracja społecznej instalacji "Tu Muranów" zaplanowana na 11 października.

Od września będziemy zgłębiać wielowątkową tematykę wystawy "Tu Muranów" na wykładach, dyskusjach i spotkaniach literackich. Przeniesiemy się do czasów tuż powojennych wraz z Grzegorzem Piątkiem (spotkanie Czytelni POLIN, 22 września) i Beatą Chomątowską (wykład, 22 października), którzy z różnych perspektyw opowiedzą o odbudowie Muranowa i innych części Warszawy po II wojnie światowej.

Wśród tematów nie zabraknie rozmów o pamięci i dziedzictwie żydowskim Muranowa, a także o przyszłości miast i życiu jego mieszkańców oraz lokalności i odpowiedzialności za własne otoczenie. Pierwszą z cyklu dyskusję "Jak być miejskim aktywistą na Muranowie?" (19 października) z udziałem Artura Filipa, Macieja Frąckowiaka, Bogny Świątkowskiej i Małgorzaty Kuciewicz, poprowadzi Artur Celiński z Magazynu Miasta.

Zapraszamy na zwiedzanie wystawy "Tu Muranów" wraz z przewodnikami Muzeum POLIN, zaś raz w miesiącu oprowadzać po niej będą jej autorzy oraz twórcy ze świata literatury i sztuki. Odbędą się też spacery po wystawie dla osób z niepełnosprawnościami oraz dla grup ukraińskojęzycznych m.in. w ramach kursu polsko-ukraińskiego "Miejskie historie wielokulturowe".

Dzieci poznają "Tu Muranów" dzięki specjalnie przygotowanej dla nich ścieżce zwiedzania oraz na warsztatach dla rodzin i zajęciach szkolnych. Ich starsi koledzy zgłębią tajniki fotografii i reportażu na warsztatach dla nastolatków "Zoom na Muranów".

Korzystając z wczesnojesiennej aury przewodnicy POLIN poprowadzą spacery miejskie śladem żydowskich mieszkańców Muranowa i szczególnych miejsc na mapie tej części Warszawy. Losy dzielnicy poznamy przez pryzmat historycznych wydarzeń, sztuki, przyrody i kulinariów.
 

Bezpłatny program do wystawy jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszu EOG oraz przez budżet krajowy.

www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org, www.gov.pl