Zbiory

Kolekcja dzieł Teodora Boka w Muzeum POLIN

O życiu i twórczości Teodora Boka (1947-2007) nakręcono filmy, napisano wiele artykułów wciąż jednak jego dorobek jest w Polsce niedostatecznie znany. Dzięki zakupowi i jednoczesnej darowiźnie kolekcji (23 rzeźb i rysunków) od rodziny artysty mamy szansę zobaczyć wreszcie w kraju dzieła tego oryginalnego artysty.

W jego rzeźbach z lat 90. XX wieku odnajdujemy inspiracje sztuką prymitywną, klasyką nowoczesnej awangardy, sztuką codzienności. Konstrukcje drewniane przyjmują formę wież i małych piramid, dużych głów i kul, które sprawiają wrażenie surowych, pełne są szczegółów, drobnych form rzeźbiarskich. Przywodzą na myśl magiczne lub rytualne przedmioty, jednak przekonująco i zniewalająco wydają się być związane z naszą rzeczywistością i wszechświatem (artysta interesował się historią, szczególnie średniowieczem, ale również malarstwem niderlandzkim, kosmologią). Jednak w wielu przypadkach surowość tych prac złagodzona jest żartem albo poetycką groteską.

Jego życie dokumentuje los emigrantów marcowych – po Marcu ’68 Bok rozpoczął starania o wyjazd z Polski, z kraju wyjechali wówczas jego rodzice. W tym czasie Teodor służył w wojsku, zezwolenie na opuszczenie kraju otrzymał dopiero w 1973 r. (legenda rodzinna mówi, że w jego sprawie interweniował ówczesny premier Szwecji – Olöf Palme), natomiast twórczość pokazuje, jak artysta, któremu nie dane było rozwinąć się w Polsce, w Danii odnajduje swój artystyczny świat i buduje siebie jako twórcę totalnego łączącego różne formy, techniki, inspiracje.

30 września 2017 w Farum Kulturhus w Danii zostanie otwarta wielka wystawa prac artysty.