Edukacja

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE: Warsztaty antydyskryminacyjne dla twojej klasy

Cztery młode kobiety siedzą przy stole. Jedna z nich ma przed sobą kartkę z notatkami, a w ręku długopis.
fot. Muzeum Historii Żydów Polskich

Zapraszamy na warsztaty, których treść i długość jest dostosowana do potrzeb konkretnej grupy.

W czasie zajęć zajmujemy się takimi tematami jak: integracja i rozwój lepszej komunikacji w grupie, równość i dyskryminacja, mowa nienawiści, dialog międzykulturowy. Warsztaty są prowadzone metodami aktywnymi na wystawie stałej i w salach edukacyjnych, z wykorzystaniem elementów dramy, symulacji, pracy z filmem.

Słowa kluczowe: warsztat antydyskryminacyjny, edukacja obywatelska, różnorodność w grupie.

Miejsce warsztatów: Centrum Edukacyjne i wybrana galeria na wystawie stałej.

Czas trwania: 4-6 godz. w zależności od wieku uczniów i uczennic.

Cena: 400 zł.