Muzeum

Archiwalne informacje prasowe o wystawach czasowych

Regał z roślinami i plan Muranowa na wystawie czasowej w Muzeum POLIN.
fot. M. Jaźwiecki / Muzeum Historii Żydów Polskich

 

Frank Stella i synagogi dawnej Polski

Wojciech Wilczyk: (nie)widzialne / (in)visible

Roman Vishniac. Fotografia, 1920-1975

Żyd, Polak, Legionista

Warszawa, Warsze