Akcja Żonkile 2023 – wolontariat indywidualny (Wrocław)

Jeśli chcesz wesprzeć akcję i rozdawać żonkile we Wrocławiu, zapoznaj się z poniższymi informacjami i uzupełnij formularz zgłoszeniowy (dostępny niżej).

Uwaga: kwestionariusz jest aktywny w dniach: 10-31 stycznia 2023.

Uwaga: obowiązuje limit osób, które możemy przyjąć.

Akcja Żonkile
Muzeum POLIN co roku organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, upamiętniającą powstańców w getcie warszawskim. W 2023 roku czeka nas wyjątkowa, bo 80., rocznica wybuchu powstania. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić wolontariuszki i wolontariuszy także spoza Warszawy, którzy na ulicach pięciu miast informowaliby przechodniów o tragicznych wydarzeniach z 1943 roku, wręczając im papierowe żonkile – symbol pamięci o powstaniu.
Podstawowe informacje
 1. Do udziału w wolontariacie zapraszamy osoby powyżej 14. roku życia oraz osoby, które „rocznikowo” mają 14 lat (tj. urodzone w 2009 roku lub wcześniej).
 2. Akcja Żonkile odbywa się 19 kwietnia – w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku będzie to środa.
 3. Twoim zadaniem będzie rozdawanie przechodniom na ulicach Wrocławia papierowych kwiatów (podczas 2- lub 4-godzinnego dyżuru) oraz informowanie, że tego dnia obchodzimy rocznicę powstania, którego symbolem jest wręczany żonkil.
 4. Instytucją partnerską we Wrocławiu jest Fundacja Urban Memory.
 5. Akcja poprzedzona będzie wykładem historycznym online oraz stacjonarnym warsztatem komunikacyjnym we Wrocławiu, podczas których dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę 😉) o powstaniu w warszawskim getcie oraz poznasz sprawdzone sposoby, jak mówić o akcji. Te dwa wydarzenia są obowiązkowe dla osób biorących udział w akcji po raz pierwszy.
 6.  8-10 godzin – to minimalna liczba godzin, którą spędzisz, biorąc udział w podstawowych aktywnościach w ramach wolontariatu. Ponadto, przewidujemy dodatkowe, ciekawe warsztaty i spacery dla chętnych! 😊
 7. Główną formą naszego kontaktu będzie e-mail. Prosimy, podaj w formularzu adres, który sprawdzasz regularnie oraz zwróć uwagę, czy nie ma w nim żadnych literówek!
 8. Jeśli w dniu wypełniania poniższego formularza nie masz ukończonych 18 lat, pobierz plik ze wzorem zgody rodzica/opiekuna prawnego i prześlij nam podpisany skan, bądź odeślij pocztą. 
 9. O szczegółach akcji we Wrocławiu opowiemy Ci podczas spotkania informacyjnego online (na platformie ZOOM) w wybranym w formularzu terminie.
 10. Kontakt do nas: [email protected]
Dane personalne
(tylko jeśli nie masz ukończonych 18 lat)
potrzebny do przygotowania porozumienia wolontariackiego
potrzebny do porozumienia wolontariackiego
Pytania
 (wymień je lub krótko opisz – maks. 300 znaków)
Zgody w zakresie ochrony danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum POLIN moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji procesu rekrutacji do wolontariatu akcji Żonkile.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji marketingowych wysyłanych przez Muzeum POLIN (np. newsletterów, ankiet).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum POLIN moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych do wolontariatu, organizowanych przez Muzeum POLIN, na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy (licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym jest wyrażana zgoda).
Zgody można w każdej chwili wycofać w sposób opisany w klauzuli informacyjnej.

Załączniki:

 1. Zasady zarządzania danymi – klauzula informacyjna [PDF]
 2. Osoby niepełnoletnie – zgoda rodzica/opiekuna prawnego [.DOCX]