Akcja Żonkile 2023 – wolontariat indywidualny (Warszawa)

Jeśli chcesz wesprzeć nas podczas tegorocznej akcji Żonkile (upamiętniającej wybuch powstania w getcie warszawskim), zapoznaj się z poniższymi informacjami i uzupełnij formularz zgłoszeniowy (dostępny niżej).

Uwaga: kwestionariusz jest aktywny w dniach: 10 stycznia – 13 lutego 2023.

Podstawowe informacje
 1. Do udziału w wolontariacie zapraszamy osoby powyżej 14. roku życia oraz osoby, które „rocznikowo” mają 14 lat (tj. urodzone w 2009 roku lub wcześniej).
 2. Akcja Żonkile odbywa się 19 kwietnia – w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku będzie to środa.
 3. Twoim zadaniem będzie rozdawanie przechodniom na ulicach Warszawy papierowych kwiatów (podczas 2- lub 4-godzinnego dyżuru) oraz informowanie, że tego dnia obchodzimy rocznicę powstania, którego symbolem jest wręczany żonkil.
 4. Akcja poprzedzona będzie wykładem historycznym online oraz stacjonarnym warsztatem komunikacyjnym, podczas których dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę 😉) o powstaniu w warszawskim getcie oraz poznasz sprawdzone sposoby, jak mówić o akcji. Te dwa wydarzenia są obowiązkowe dla osób biorących udział w akcji po raz pierwszy.
 5. Na początku kwietnia zorganizujemy odprawę w muzeum, podczas której poznasz najważniejsze zasady bezpieczeństwa w czasie dyżuru, odbierzesz torbę z żonkilami oraz podpiszesz porozumienie wolontariackie.
 6.  8-10 godzin – to minimalna liczba godzin, którą spędzisz, biorąc udział w podstawowych aktywnościach w ramach wolontariatu. Ponadto, przewidujemy dodatkowe, ciekawe warsztaty i spacery dla chętnych! 😊
 7. Główną formą naszego kontaktu będzie e-mail. Prosimy, podaj w formularzu adres, który sprawdzasz regularnie oraz zwróć uwagę, czy nie ma w nim żadnych literówek!
 8. Jeśli w dniu wypełniania poniższego formularza nie masz ukończonych 18 lat, pobierz plik ze wzorem zgody rodzica/opiekuna prawnego i prześlij nam podpisany skan, bądź odeślij pocztą. 
 9. O szczegółach wolontariatu opowiemy Ci podczas spotkania informacyjnego online (na platformie ZOOM) w wybranym w formularzu terminie.
Dane personalne
(tylko jeśli nie masz ukończonych 18 lat)
potrzebny do przygotowania porozumienia wolontariackiego
potrzebny do porozumienia wolontariackiego
Pytania
 (wymień je lub krótko opisz – maks. 300 znaków)
Termin spotkania informacyjnego. Obowiązkowe dla osób biorących udział w akcji po raz pierwszy. Jeżeli brałeś/aś już udział w akcji, nie musisz nic zaznaczać!
Zgody w zakresie ochrony danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum POLIN moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji procesu rekrutacji do wolontariatu akcji Żonkile.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji marketingowych wysyłanych przez Muzeum POLIN (np. newsletterów, ankiet).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum POLIN moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych do wolontariatu, organizowanych przez Muzeum POLIN, na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy (licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym jest wyrażana zgoda).
Zgody można w każdej chwili wycofać w sposób opisany w klauzuli informacyjnej.

Załączniki:

 1. Zasady zarządzania danymi – klauzula informacyjna [PDF]
 2. Osoby niepełnoletnie – zgoda rodzica/opiekuna prawnego [.DOCX]