Akcja Żonkile 2023 – wolontariat indywidualny (Białystok)

Jeśli chcesz wesprzeć akcję i rozdawać żonkile w Białymstoku, zapoznaj się z poniższymi informacjami i uzupełnij formularz zgłoszeniowy (dostępny niżej).

Uwaga: kwestionariusz jest aktywny w dniach: 10-31 stycznia 2023.

Uwaga: obowiązuje limit osób, które możemy przyjąć.

Akcja Żonkile
Muzeum POLIN co roku organizuje akcję społeczno-edukacyjną Żonkile, upamiętniającą powstańców w getcie warszawskim. W 2023 roku czeka nas wyjątkowa, bo 80., rocznica wybuchu powstania. Z tej okazji chcielibyśmy zaprosić wolontariuszki i wolontariuszy także spoza Warszawy, którzy na ulicach pięciu miast informowaliby przechodniów o tragicznych wydarzeniach z 1943 roku, wręczając im papierowe żonkile – symbol pamięci o powstaniu.
Podstawowe informacje
 1. Do udziału w wolontariacie zapraszamy osoby powyżej 14. roku życia oraz osoby, które „rocznikowo” mają 14 lat (tj. urodzone w 2009 roku lub wcześniej).
 2. Akcja Żonkile odbywa się 19 kwietnia – w rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. W tym roku będzie to środa.
 3. Twoim zadaniem będzie rozdawanie przechodniom na ulicach Białegostoku papierowych kwiatów (podczas 2- lub 4-godzinnego dyżuru) oraz informowanie, że tego dnia obchodzimy rocznicę powstania, którego symbolem jest wręczany żonkil.
 4. Instytucją partnerską w Białymstoku jest Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa.
 5. Akcja poprzedzona będzie wykładem historycznym online oraz stacjonarnym warsztatem komunikacyjnym w Białymstoku, podczas których dowiesz się (lub poszerzysz swoją wiedzę 😉) o powstaniu w warszawskim getcie oraz poznasz sprawdzone sposoby, jak mówić o akcji. Te dwa wydarzenia są obowiązkowe dla osób biorących udział w akcji po raz pierwszy.
 6.  8-10 godzin – to minimalna liczba godzin, którą spędzisz, biorąc udział w podstawowych aktywnościach w ramach wolontariatu. Ponadto, przewidujemy dodatkowe, ciekawe warsztaty i spacery dla chętnych! 😊
 7. Główną formą naszego kontaktu będzie e-mail. Prosimy, podaj w formularzu adres, który sprawdzasz regularnie oraz zwróć uwagę, czy nie ma w nim żadnych literówek!
 8. Jeśli w dniu wypełniania poniższego formularza nie masz ukończonych 18 lat, pobierz plik ze wzorem zgody rodzica/opiekuna prawnego i prześlij nam podpisany skan, bądź odeślij pocztą. 
 9. O szczegółach akcji w Białymstoku opowiemy Ci podczas spotkania informacyjnego online (na platformie ZOOM) w wybranym w formularzu terminie.
 10. Kontakt do nas: [email protected]
Dane personalne
(tylko jeśli nie masz ukończonych 18 lat)
potrzebny do przygotowania porozumienia wolontariackiego
potrzebny do porozumienia wolontariackiego
Pytania
 (wymień je lub krótko opisz – maks. 300 znaków)
Zgody w zakresie ochrony danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum POLIN moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu realizacji procesu rekrutacji do wolontariatu akcji Żonkile.
Potwierdzam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem poczty e-mail informacji marketingowych wysyłanych przez Muzeum POLIN (np. newsletterów, ankiet).
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Muzeum POLIN moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celach niezbędnych do realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych do wolontariatu, organizowanych przez Muzeum POLIN, na przestrzeni kolejnych 12 miesięcy (licząc od dnia zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym jest wyrażana zgoda).
Zgody można w każdej chwili wycofać w sposób opisany w klauzuli informacyjnej.

Załączniki:

 1. Zasady zarządzania danymi – klauzula informacyjna [PDF]
 2. Osoby niepełnoletnie – zgoda rodzica/opiekuna prawnego [.DOCX]