Rezydencje artystyczne

Yael Vishnizki Levi, 11-31 lipca 2016

Intymność


Yael Vishnizki Levi we współpracy z Muzeum POLIN zrealizowała krótki film, formą nawiązujący do teatru cieni. Scenariusz autorstwa artystki – dialog dwóch protagonistów – dotyczy m.in. zmagań jednostki z ideologią i reżimem, porusza temat żydowskiej imigracji do Izraela, a także przywołuje okres transformacji ustrojowej po 1989 roku. Uczestnikami dialogu są dziadek artystki i Władysław Gomułka, którzy faktycznie spotkali się przed drugą wojną światową.

Punktem wyjścia dla projektu artystki, przedstawicielki trzeciego pokolenia, są losy jej rodziny na których ślad trafiła niedawno w archiwach państwowych, nadające szczególny kontekst jej własnej przeprowadzce z Izraela do Polski.

Pobyt artystki zakończyło spotkanie prowadzone przez dr hab. Marcina Napiórkowskiego. 

Więcej o artystce
 
Yael Vishnizki Levi studiowała na The Cooper Union for The Advancement of Science and Art (Nowy Jork), The Bezalel Academy of Art and Design (Jerozolima) i Uniwersytecie w Tel Awiwie. Była inicjatorką i kuratorką projektu Six Verbs Movement realizowanego w ramach XX edycji Festiwalu Konfrontacje Teatralne w Lublinie. Brała udział w wystawie Vot Ken You Mach w Muzeum Współczesnym Wrocław.

>> Więcej na temat rezydencji artystycznych.

Działanie „Muzeum otwarte – edukacja w działaniu” realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”