Rezydencje artystyczne

Sharon Lockhart, 8-28 marca 2016

Głos Rudzienka


Amerykańska artystka Sharon Lockhart, odwołując się do spuścizny polsko-żydowskiego pisarza i pedagoga Janusza Korczaka, podczas pobytu w Warszawie zainicjowała szereg działań warsztatowych adresowanych do wychowanek Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rudzienku. Warsztaty prowadziły m.in. redaktorka i reporterka Urszula Jabłońska, a także scenarzystka i improwizatorka Joanna Pawluśkiewicz.

Projekt realizowany przez Sharon Lockhart w ramach programu rezydencji artystycznych Muzeum POLIN jest kontynuującą działań artystki z wychowankami MOS-u „Rudzienko”. Od 2014 roku artystka organizuje warsztaty mające na celu odkrycie ich twórczego potencjału, uświadomienie znaczenia zabawy, wolności i tworzenia więzi społecznych.

Główną oś pobytu twórczego Lockhart stanowiła jednak tradycja „Małego Przeglądu” – tworzonego od podstaw przez najmłodszych, dodatku do żydowskiego dziennika w latach 1926–1939 – poświęconemu sprawom dzieci i młodzieży, zainicjowanego przez Korczaka. Tytuł traktował o dziecięcych doświadczeniach, skargach i obserwacjach, na teksty składały się historie zaczerpnięte z listów, spotkań i rozmów telefonicznych z dziećmi.

Wiosną 2016 roku, w 90 lat od pierwszego numeru „Małego Przeglądu”, wychowanki podwarszawskiego MOS-u stworzyły samodzielnie pierwszy numer „Głosu Rudzienka”. W bogato ilustrowanym magazynie znajdziemy sekcje: Nasze Myśli, Dziewczyńskie Historie, Wiersze, Wywiad i Sport. W „Edytorialu” natomiast czytamy: „Jakie jesteśmy? Jesteśmy różne. (…) dlaczego zrobiłyśmy magazyn? Żeby pokazać ludziom, że dzieci z MOS-u nie są gorsze, może po prostu potrzebują więcej uwagi”.

Rezydencję artystki w muzeum zakończyło spotkanie prowadzone przez Szymona Maliborskiego (Muzeum Sztuki Nowoczesnej), autora tekstu o projekcie: 

>>„Zwykła opowieść o człowieku” autorstwa Szymona Maliborskiego.

Więcej o artystce

Sharon Lockhart jest absolwentką San Francisco Art Institute, a także Pasadena Art Center College of Design. Swoje prace prezentowała na wielu wystawach solowych w miejscach takich jak m.in.: LACMA Los Angeles County Museum of Art (Los Angeles), Muzeum Izraela (Jerozolima), Muzeum Sztuki Nowoczesnej (San Francisco), Kunstverein (Hamburg), Walker Art Center (Minneapolis), Muzeum Sztuki Współczesnej (Chicago).

A także w ramach wystaw grupowych, m.in. w: Muzeum Guggenheima (Nowy Jork i Bilbao), MoMA PS1 (Nowy Jork), Kunsthaus Graz. Brała udział także w biennale w Liverpoolu (2014), Szanghaju (2014), Sydney (2006), a także Whitney Biennale (Nowy Jork). 

>> Więcej na temat rezydencji artystycznych.

Działanie „Muzeum otwarte – edukacja w działaniu” realizowane jest w ramach projektu „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”, komponent „Oblicza różnorodności”. Wsparcie udzielone z funduszy norweskich i EOG przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię

 

www.eeagrants.orgwww.norwaygrants.org 
Więcej o projekcie „Żydowskie dziedzictwo kulturowe”